DSC_1199

Johan Rockström, professor i miljövetenskap, ägnar hela sitt sommarprogram åt klimathotet. Om riskerna med att inte ta miljöfrågan på allvar, om hur planeten tar stryk och konsekvenserna av det. Översvämningar, torka, extrema väderlekar och minskad biologisk mångfald ser vi redan idag som en följd av klimatförändringar. Det är läskigt att höra om hur regnskogar och korallrev kommer att kollapsa och om Grönland och Antarktis som kommer att smälta om den globala uppvärmningen stiger några grader.

Han berättar också om lösningarna, för det finns faktiskt lösningar! Vi måste lämna de fossila bränslena bakom oss och satsa på förnybara energikällor. Det går att skapa en hållbar välfärd. Han säger att vi människor är en stor kraft på en liten bräcklig planet. En kraft som kan vändas till något positivt. Börja med att lyssna på det här.

DSC_1194