Colony Collapse Disorder

Jag såg en intressant dokumentär på Netflix som handlar om Colony Collapse Disorder, ett fenomen där bin helt plötsligt överger sina bikupor och hela bisamhällena dör ut. Dokumentären heter Queen of the Sun: What are the bees telling us?  Bortse från den väldigt udda inledningen, det blir bättre.

Bin är verkligen inte bara honungsproducerare, de är viktigare för oss än vad vi nog inser. Massdöden av både honungsbin och vilda bin får allvarliga konsekvenser för jordbruket eftersom en stor del av all mat som produceras pollineras av bin. I Sverige pollineras ungefär 30 procent av alla grödor av bin och i USA cirka 40 procent. Bin är alltså livsviktiga för oss. Ur ett ekonomiskt perspektiv är värdet av bin enormt och i USA har det blivit en hel industri att frakta bin runt om i landet för att pollinera grödor.

Det finns ingen entydig förklaring till bidöden. Den mest troliga förklaringen är att en parasit, varroakvalster, angriper bisamhällena. Andra möjliga orsaker är storskaliga jordbruk där bara en gröda odlas tillsammans med flitig kemikalieanvändning, då får bina inte den variation av växter de behöver för att livnära sig och de blir påverkade av bekämpningsmedel. Ett bekämpningsmedel gör att bina tappar sin orienteringsförmåga och inte hittar tillbaka till sin bikupa och dör. Så sorgligt. En viktig sak du kan göra är att välja ekologiskt, för då minskar användningen av bekämpningsmedel och det gör jordbruken mer varierade och medvetna.

Colony Collapse Disorder II

Rubriken kommer från låten All I want is you av Barry Louis Polisar