Kategori: Media

If I were a flower growing wild and free, all I’d want is you to be my sweet honey bee

Colony Collapse Disorder

Jag såg en intressant dokumentär på Netflix som handlar om Colony Collapse Disorder, ett fenomen där bin helt plötsligt överger sina bikupor och hela bisamhällena dör ut. Dokumentären heter Queen of the Sun: What are the bees telling us?  Bortse från den väldigt udda inledningen, det blir bättre.

Bin är verkligen inte bara honungsproducerare, de är viktigare för oss än vad vi nog inser. Massdöden av både honungsbin och vilda bin får allvarliga konsekvenser för jordbruket eftersom en stor del av all mat som produceras pollineras av bin. I Sverige pollineras ungefär 30 procent av alla grödor av bin och i USA cirka 40 procent. Bin är alltså livsviktiga för oss. Ur ett ekonomiskt perspektiv är värdet av bin enormt och i USA har det blivit en hel industri att frakta bin runt om i landet för att pollinera grödor.

Det finns ingen entydig förklaring till bidöden. Den mest troliga förklaringen är att en parasit, varroakvalster, angriper bisamhällena. Andra möjliga orsaker är storskaliga jordbruk där bara en gröda odlas tillsammans med flitig kemikalieanvändning, då får bina inte den variation av växter de behöver för att livnära sig och de blir påverkade av bekämpningsmedel. Ett bekämpningsmedel gör att bina tappar sin orienteringsförmåga och inte hittar tillbaka till sin bikupa och dör. Så sorgligt. En viktig sak du kan göra är att välja ekologiskt, för då minskar användningen av bekämpningsmedel och det gör jordbruken mer varierade och medvetna.

Colony Collapse Disorder II

Rubriken kommer från låten All I want is you av Barry Louis Polisar

Ett ess i Rockström

DSC_1199

Johan Rockström, professor i miljövetenskap, ägnar hela sitt sommarprogram åt klimathotet. Om riskerna med att inte ta miljöfrågan på allvar, om hur planeten tar stryk och konsekvenserna av det. Översvämningar, torka, extrema väderlekar och minskad biologisk mångfald ser vi redan idag som en följd av klimatförändringar. Det är läskigt att höra om hur regnskogar och korallrev kommer att kollapsa och om Grönland och Antarktis som kommer att smälta om den globala uppvärmningen stiger några grader.

Han berättar också om lösningarna, för det finns faktiskt lösningar! Vi måste lämna de fossila bränslena bakom oss och satsa på förnybara energikällor. Det går att skapa en hållbar välfärd. Han säger att vi människor är en stor kraft på en liten bräcklig planet. En kraft som kan vändas till något positivt. Börja med att lyssna på det här.

DSC_1194

Den etiska kocken

Andra avsnittet av Netflixs serie Chef’s Table handlar om kocken Dan Barber. Han bedriver ett etiskt, hållbart och ekologisk jordbruk på sin gård Blue Hill Farm.

När allt kommer omkring, på tallriken på hans lyxrestauranger, handlar det om smak. Gästerna bjuds bland annat på tre sorters enjuversmör. Smaka på ordet. Det vill säga smör gjort på mjölk från en enda kossa. Det vill jag smaka på.

Han strävar efter att förändra synen på mat och hur jorden brukas. Det är vackert, viktigt och visionärt.

© 2021 Ecologista

Tema av Anders NorenUpp ↑